facebook

blomster

birgitte2

birgitte

Om Birgitte

I december 1997 startede jeg som selvstændig psykoterapeut, supervisor og uddannelseskonsulent.
Inden da havde jeg i 15 år arbejdet med behandling og psykoterapi med børn, unge og deres familier i det tidligere Fyns Amt, dels på Børne-og Ungerådgivningen i Odense, dels på et døgnbehandlingstilbud for familier. Behandling og psykoterapi med sårbare familier indebærer ofte fx, behandling af traumer, vold, seksuelle overgreb, misbrug af forskellig karakter og psykisk sygdom.

Som psykoterapeut har børn og unge i alle aldre, teenagere og unge voksne, familier og par og ældre mennesker haft brug for et forløb hos mig. Samtalerne foregår hos mig i mit terapirum. Få mere information om det under kontakt.

Jeg har i mit virke som supervisor haft mange opgaver på behandlingsinstitutioner for børn og unge, bosteder for psykisk syge voksne, børn- og unge rådgivere og familiebehandlere, plejefamilier, sundhedsplejersker og andre faggrupper, som i deres arbejde kommer i kontakt med sårbare familier.
Også ledelsessupervision har gennem årene været en inspirerende del af mit arbejde.

I 2001 startede jeg og min kollega psykolog Per Thomsen en 2 årig efteruddannelse i analyse og behandling af alvorlig omsorgssvigt. Vi har nu – 16 år senere haft mange hold med engagerede fagpersoner indenfor området igennem vores forløb.

Jeg blev uddannet Psykoterapeut M.P.F i 1992 ved Hildebrandt Instituttet og fulgte de næste mange år en Masterclass samme sted. I 1996 var jeg på et 3 mdr. studieophold i USA vedr. behandling af incestfamilier. Også utallige andre kurser og konferencer er det blevet til igennem de snart mere end 30 år jeg har arbejdet.
Fra 2011 medlem af ISTFP –International Society og Transerence-focused psychotherapy. Har her deltaget i konferencer og kurser i blandt andet New York, Istanbul og Amsterdam. Grundlæggernen Otto Kernberg har forsket og skrevet om psykoterapeutisk behandling af mennesker med alvorlige personlighedsforstyrrelser i mere end 40 år, og er stadig på trods af sin høje alder en stor inspiration.

Bestyrelsesarbejdet i Drost Fonden har siden 2001 været en væsentlig og vigtig del af mit virke. Med baggrund i mit arbejde for Fonden, fik jeg mulighed for at oprette et behandlingssted for psykisk syge unge. Behandlingsstedet Holbrogaard åbnede i januar 2007 og er fortsat et velfungerende behandlingssted i udvikling. Du kan se mere om stedet på www.holbroggard.dk  

I 20016 udgav Drost Fonden bogen Ildsjæle med mig som forfatter. Bogen kan ikke købes, men kan fås ved at rette henvendelse enten til Drost Fonden eller til mig. 

I 2015 blev jeg certificeret som Hatha Yoga lærer hos Art Yoga ved Eva Westhof, og det er nu blevet en del af mit tilbud. Se mere om det under Yoga.

i 2018 uddannet hos Laila Thorsheim i Shakti yoga, som er yoga specielt rettet mod kvinder og kvinders cyklus i kroppen og i livet. 

f. 1955