facebook

psykoterapi

blomster

boger

Børn

Børn med fx angst, skilsmissebørn, børn i sorg, børn der mistrives eller har været udsat for vold eller overgreb kan hjælpes. Gennem samtale, leg og tegning mm, kan barnet få hjælp til at forstå sig selv og sin verden.

Jeg har erfaring for, at de voksne som er tættest på barnet får og har en vigtig rolle i forhold til at barnet får det bedre. Derfor inddrages den eller de voksne alt efter hvordan situationen er. Alt efter barnets alder, modenhed og personlighed tilrettelægges behandlingen individuelt efter det enkelte barn og barnets familiesituation.

Jeg har erfaring for, at de voksne som er tættest på barnet får og har en vigtig rolle i forhold til at barnet får det bedre. Derfor inddrages den eller de voksne alt efter hvordan situationen er. Alt efter barnets alder, modenhed og personlighed tilrettelægges behandlingen individuelt efter det enkelte barn og barnets familiesituation.